En kund som värmer medborgarna

En kund som värmer medborgarna

Vi arbetar med företag i många olika branscher. Den gemensamma nämnaren är behovet av elkomponenter för krävande miljöer. Här presenterar vi Siemens Industrial Turbomachinery AB.

På Siemens Industrial Turbomachinery AB tillverkar vi gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga utsläppshalter. Våra gasturbiner ligger i absolut världsklass när det gäller låg miljöpåverkan. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar inom olje- och gasindustrin.

Våra gasturbiner kännetecknas av mycket höga verkningsgrader. Ett nära exempel är kraftvärmeverket till Göteborg Energi vars kärna består av gasturbinen SGT-800, tillverkad i våra verkstäder i Finspång. Anläggningen togs i drift 2006 och bidrar väsentligt till att försörja Göteborgs invånare med fjärrvärme.

Läs mer på http://www.sit-ab.se/default.htm