Inköpsprognoser skapar stora fördelar för alla parter

Hej Göran, hur mycket behöver en inköpare kunna om avancerad el?

Göran Björnstad, inköpschefs på Pulsteknik ler överseende.

– Främst handlar det nog om att vara lyhörd och att förstå kundernas verkliga behov. Sedan är det väl ingen nackdel med specialistkunskaper. Utöver att jag är elingenjör så har jag jobbat hela mitt liv i el-branschen med produktion, installation och inköp.

– Hur länge har du varit på Pulsteknik?

– Jag började här 2010 med ansvar för inköp, kvalitet och lager.

– Hur ser du att inköpsfunktionens roll har förändrats de senaste åren?

– En viktig förändring är att vi jobbar mycket mer tillsammans med våra kunder med prognoser för att säkerställa en kundanpassad leveransprecision. Ytterst handlar det såklart om att skapa win-win för alla parter och att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. Att skapa tillit förutsätter transparens och förståelse för andras perspektiv.

– En annan förändring till det bättre skulle jag vilja säga är att vi jobbar mer tvärfunktionellt, inköp, lager och försäljning går hand i hand idag.

– Hur målsätts inköp?

– De två övergripande målen är leveransprecision och att minimera antalet reklamationer. För att nå dessa mål jobbar vi med många olika delmål.

– Når ni alla era mål?

– Antalet reklamationer är glädjande nog extremt få och beträffande leveransprecisionen så har den stadigt förbättrats men vi strävar alltid efter att bli ännu vassare.

– Vilka spännande utmaningar ser du för 2018?

– Pulsteknik är sedan mars 2018 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och i år startar arbetet med att miljöcertifiera oss, något som jag vet att många kunder komma att uppskatta.

–  Avslutningsvis, kan vi få veta lite om Göran, privatpersonen?

– Jag är gift, har 3, numera utflugna, ungdomar (två söner och en dotter). Bor i Hovås-Lyckhem, har kappseglat mycket i både smått och stort, även internationellt. Men idag utövas min dagliga motion på cykeln och i kajaken, ler Göran.

Välkommen att kontakta Göran Björnstad!

goran.bjornstad@pulsteknik.se
Tel: 031-707 95 45
Mobil: 070-354 95 45