Produktområde Säkra – Fiber Ex-kontakter för säker dataöverföring

Produktområde Säkra – Fiber Ex-kontakter för säker dataöverföring

Behovet av att hantera ständigt ökande datamängder i allt snabbare hastigheter har fiberoptik tillgodosett länge i kommersiella applikationer, men fram till nyligen har fibertekniken medfört allvarliga antändningsrisker i utsatta miljöer. Fiber Ex-sortimentet möjliggör säkert dataöverföring till Ex-miljöer.