”Pulsteknik är och förblir ett självständigt bolag!” 

”Pulsteknik är och förblir ett självständigt bolag!” 

Sedan hösten 2017 ingår Pulsteknik i Addtech, en svensk teknikhandelskoncern som består av ca 130 självständiga dotterbolag som erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till tillverkande industri och infrastruktur i ett 20-tal länder. Vad har det inneburit för Pulsteknik som grundades 1965 att bli en del av en koncern? Jag träffar Pulstekniks vd, Magnus Andersson och styrelseordförande Martin Fassl från Addtech, för att tala om det enskilda bolagets roll i koncernen.

Jag tror egentligen inte att Addtechs ägande påverkar Pulsteknik i den operativa vardagen, säger Martin Fassl. Pulsteknik är och förblir ett självständigt och unikt bolag som ska utvecklas och växa på egna meriter.

Vad vi ska hjälpa till med är att skapa optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt genom att kombinera det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet, fortsätter Martin.

Aktiva ägare som deltar i utvecklingen

– Vi vill hjälpa till som stöttande partner med tydliga mål och frihet under ansvar. Att försöka stöpa om 130 unika bolag vore befängt, vi vill bidra till bolagens utveckling t ex genom att facilitera nätverk där samverkan och erfarenhetsutbyte är givande för alla parter. Ofta handlar det om VD-grupper i bolag med liknande utmaningar eller affärsmöjligheter.

Magnus Andersson som tillträdde som vd för Pulsteknik i augusti 2018 bekräftar.

Martin har jobbat i Addtech koncernen sedan 90-talet och besitter väldigt mycket kunskaper och erfarenheter Jag upplever att han inte bara är min styrelseordförande utan också en mentor och stöd i operativa frågor, säger Magnus.  

– Addtech är en långsiktig industriell ägare som tror på frihet under ansvar. Vi värdesätter entreprenörskap och att bolagen drivs vidare under egna varumärken och med decentraliserat ansvar. Det vi erbjuder bolagen i form av stöd och resurser är IT-stöd och support, business controlling samt vår egen affärsskola som skräddarsyr utbildningar inom försäljning och ledarskap.

Vilka mål har Pulsteknik?

–  Vi jobbar med ett 3-årsperspektiv med tydliga mål och prioriteringar. Målsättningen är en dubblering på 5 år vilket i praktiken motsvarar en tillväxttakt på ca 15% årligen, säger Magnus Andersson.

 

”Vi köper aldrig företag för att sälja!”

Jag ber Martin Fassl att berätta om Addtechs affärsidé och förvärvsstrategi

Förvärv är en viktig del i Addtechs affärsidé. Vi letar alltid efter entreprenörer och teknikhandelsbolag som kan förstärka befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner.

Vi ser alla våra förvärv som väl genomtänkta investeringar som ska hjälpa till att bidra till god avkastning. Nya bolag tillför närvaro på nya delmarknader, kompletterar agenturer och leverantörer samt, kanske allra viktigast, tillför kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap, betonar Martin.

Jag ber Martin Fassl berätta om hur Pulsteknik förvärvades.

– Vi har haft ögonen på Pulsteknik i många år och har alltid gillat bolaget. I samband med att ägarna ville påbörja en process med pensionsplanering hittade vi ett naturligt läge att gå in.   

Innan vi skiljs frågar jag Martin vilka framgångsfaktorer han ser med Addtechs strategi?

– Att vi kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det större företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Vi är en finansiellt stark, väletablerad, långsiktig och engagerad ägare med tydliga mål och verktyg för utveckling och lönsamhet, avslutar Martin Fassl med ett övertygande leende.

Läs mer om www.addtech.se