Ett dramatiskt år minst sagt!

Ett dramatiskt år minst sagt!

När jag tänker tillbaka på alla mina år i näringslivet så kan jag konstatera att de flesta av dem framstår som "a nice walk at the park" jämfört med det senaste året, eller snarare halvåret. Då talar jag inte bara om Corona-epidemin som i olika omfattning har drabbat alla. Vår största prövning hittills inträffade den 30 oktober 2019 då vi tillsammans med drygt 80 andra bolag inom Adtech koncernen utsattes för en ransomware-attack som i ett slag eliminerade all vår data. Jag kan lova att begreppet utmaning fick en ny dimension. Vi fick bokstavligen börja om från noll med papper och penna. Tack vare alla fantastiska kunder, medarbetare,  leverantörer samt IT- och säkerhetsexperter som jobbade dygnet om, lyckades vi stegvis återställa vårt systemstöd i februari i år. Med andra ord hann vi inte ens pusta ut innan det blev dags för världens nu största utmaning.

Det fantastiska i allt detta är ändå att vi trots allt lyckades stänga böckerna den siste mars med både ökad omsättning och bättre resultat än föregående år. Vad blir då sensmoralen av det? kanske att trägen vinner och att i nöden prövas vänner (medarbetare, kunder och partners). Vi ser ödmjukt men försiktigt positivt på 2020 och hoppas naturligtvis på att den globala marknaden stegvis ska öppna upp och återhämta sig.

Lycka till alla!

Magnus Andersson, vd Pulsteknik AB

Visa fler