Hawke Transit System

Tätningssystem med färgkodning på insatsblock

Tätningssystem med färgkodning på insatsblock

Hawke Transit System insatsblock använder ett färgkodningssystem för att förenkla och förhindra felaktig vid installation av kablage eller rör,
en unik funktion för Hawke Transit System.


Varje enskilt insatsblock har en färgkod på dess front, som avser storlek på diametern på kabel eller rör.


Dessutom är min- och max-kabeln O/ D tydligt markerad på blocket om vilket det specifika blocket kommer att täta.

 

Båda funktionerna gör det möjligt för en inspektör att tydligt identifiera att blocken har rätt storlek för kabeln eller röret
och därmed se att systemet har installerats korrekt.

 

5 stegs tätningssystem för insatsblocken

Insatsblocken har en 5 stegs tätning för att ge motstånd och tätning för vatten, gas, rök, strålning, kemikalier, explosioner, ultraviolett ljus
och elektromagnetisk strålning.

De 5 tätningsytorna fungerar som 5 uppdelade tätningspunkter som vid sammanpressningen av blocket greppar om kabeln eller röret. Denna struktur av insatsblocken ger en stor flexibilitet när man väljer block för tätning av en viss kabel eller ett rör.

Dessa 5 tätningsytor fungerar på två sätt:

  • De anpassar sig perfekt till kabelns eller rörets form. Spåren inuti blocket gör att de 5 tätningsytorna kan deformeras efter behov för att anpassa sig till alla ojämnheter som kan förekomma för kabeln eller röret. Eftersom som vi vet att många kablar och rör inte kommer perfekt släta
  • I händelse av eventuellt läckage av flytande element som vatten eller gas, gör de det svårt för dem att passera igenom.

 

>>ladda hem:  färgkodningsschemat (ENG)

>>ladda hem:  insatsblock (ENG)

>>ladda hem: utfyllnadsblock (ENG)

>>ladda hem: Broschyr Hawke Transit System (ENG)

 

Hawke-produkter är testade, certifierade att inte genererar avfall under installationen och att undvika risken för brand på grund av brandfarligt material.

Visa fler