ISO 14001

Nu är vi certifierade enligt ISO 14001

Nu är vi certifierade enligt ISO 14001

Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Är ett aktivt miljöarbete som ger många fördelar. Dels i form av minskad användning av resurser, effektiviserad energianvändning eller transportförbrukning, smartare upphandling och lägre kostnader för avfallshantering. Ett pågående arbete för vår gemensamma miljö och ekosystem.

Ladda ner dokument

Svensk version>> ISO 14001  sv

Engelsk version>> ISO 14001 eng

 

 

 

Visa fler