Kendrion Vibratormatare OMW

Kendrion Vibratormatare OMW

En vibrationsmatare klar att montera. OMW skapar en bågformad rörelse. Med halvvågslikriktning har du en färdig vibrationsmatare med oändlig justeringsmöjlighet.

Kendrions vibrationsmatare OMW är en komplett produkt för en varierande rad av applikationer inom automation och transportteknik. Oavsett om det gäller vibration, skakning, stansning och stämpling, fylla behållare i förpacknings- och läkemedelsindustrin eller för dosering av komponenter för mätanordningar och analys, så är OMW mycket exakt och pålitlig.

Magnetspolen i OMW är monterad i basplattan. Ovanför sitter ankaret parallellt monterat med bladfjädrar som ser till att luftgapet bibehålles. Det finns en dragkraft mellan ankare och spole. När växelström ansluts så överstiger kraften i magnetfältet dragkraften i OMW. För OMW 516004 gäller det kraften hos permanentmagneten. Frekvensen av denna kraft motsvaras av frekvensen av ansluten växelspänning, som flyttar ankaret i samma rytm. På grund av att bladfjädrarna är monterade i en vinkel åstadkommer detta en bågformad vibrationsrörelse som kan transportera material.

Vibrationsmagneter är viktiga för automatiserade flöden med matning av komponenter. Kendrion är idag marknadsledande i Tyskland när det gäller vibrationsmagneter.

Läs mer (Eng)

Visa fler