Med anledning av flera länder har stängt sina gränser

Information till våra kunder

Information till våra kunder

Gränskontroller förväntas förlänga leveranstiden

Pulsteknik har vidtagit alla möjliga åtgärder för att säkerställa en så hög servicegrad till våra kunder som möjligt. Vi håller daglig kontakt med våra leverantörer och speditörer som nu meddelar att vissa fördröjningar i samband med gränskontroller redan har trätt i kraft. Detta innebär att leveranstiderna sannolikt kan bli förlängda.


Planering och extra framförhållning gagnar alla parter

Vi ber er därför att så tidigt som möjligt inkomma med planerade beställningar, även om de ligger längre fram tidsmässigt. Ju tidigare vi får in era beställningar, desto större sannolikhet att vi kan leverera med god leveransprecision. Genom lite extra framförhållning underlättas planering avseende logistik och lagersituationen för Pulsteknik.

Frågor? Vi finns här för dig!

Samtliga medarbetare på Pulsteknik nås som vanligt via mail och telefon
order@pulsteknik.se 
purchase@pulsteknik.se 
invoice@pulsteknik.se

Tel:         031-84 03 00
Phone:   +46 31 84 03 00

Vi kommer att uppdatera vår hemsida allt eftersom situationen förändras.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning / With best regards:

Magnus Andersson VD/CEO
Mobil: +46724510501

Visa fler