Lutningsgivare från FSG

Lutningsgivare med oljedämpande pendelsystem

Lutningsgivare med oljedämpande pendelsystem

Lutningsgivaren ger viktiga mätdata som en del av säkerhets- och kontrollsystemet för den typen av maskiner. Lutningsmätning utförs till exempel för utjämning/balansering av utrustning, justeringen sker i sådana fall med hjälp av tvåaxliga pendelsystem.

Enaxligt pendelsystem detekterar t.ex.:

  • Lutningspositioner för kranarm.
  • Sidovinkel för ett fordon.
  • Orientering av en lyftplattform och jämförbara anläggningar.

Givaren är konstruerad med ett robust stänkskyddat aluminiumhölje skyddsklassat IP 65 till IP 68. Inuti är det oljedämpade pendelsystem vars lutnings/vinkelberoende svängning mäts, beroende på applikation, antingen via en potentiometer beröringsfritt induktivt eller via en optoelektronisk lutningskodare.               

För säkerhetsmätningar detekteras pendelns svängning per axel med redundans, med hjälp av två mekaniskt och elektriskt oberoende pendelsystem.

Utsignalen, som representerar lutningsvinklarna, genereras analogt av motstånd, ström- eller spänningsvariation alternativt som en digital signal - med bussinterface.

För applikationen som till exempel lyftplattformar, kranfordon eller stabiliseringssystem ombord på lastfartyg kan enaxliga givare förses med inbyggda min/max lutningsvärden som anger det tillåtna området.

Signalindikering och övervakning av uppmätta lutningsvärden hanteras via:

Koordinatdisplayer (x / y-indikatorer), signalomvandlare för signalomvandling och övervakning av det uppmätta lutningsvärdet, baserat på x- och y-axeln.

Applikationer:

Kontakta oss>>

Läs mer på FSG >> 
Engelsk

Ladda ner broschyr>>
Engelsk

Visa fler