Fr.o.m 1 oktober har vi full bemanning och tillgänglighet igen

Fr.o.m 1 oktober har vi full bemanning och tillgänglighet igen

Verksamheten har nu anpassats till ett mer normalt tillstånd där vi för tillfället ser att produktions- och leveransplanering har stabiliserats väsentligt. Vi upplever också att marknadens efterfrågan har återhämtat sig något snabbare än förväntat. Vi följer självklart pandemins utveckling, myndigheternas rekommendationer och vi också en nära dialog med våra internationella partners. I nuläget ser vi med tillförsikt fram emot hösten.  

Digitala och/eller fysiska möten
Vi bokar gärna in möten, digitala eller fysiska i en omgivning eller miljö där alla känner sig trygga. Bara hör av dig så enas vi om bästa mötesformen. 

Kontakta oss!  

Visa fler