Vi begränsar risken för smittspridning

En viktig del av Pulsteknik´s företagsfilosofi är att ta ett samhällsansvar

En viktig del av Pulsteknik´s företagsfilosofi är att ta ett samhällsansvar

Vi känner ett mycket stort ansvar för våra medarbetare och deras anhöriga samt ett mycket stort ansvar gentemot våra kunder och vi arbetar aktivt med att säkerställa att verksamheten kan fortlöpa som vanligt. Därför har vi nu gjort en rad förändringar för att begränsa risken för smittspridning.

Tills vidare kommer vi inte att boka in några nya fysiska möten med våra kunder. Detta är förstås väldigt tråkigt eftersom vi tycker om att komma ut till våra kunder och lyssna på era behov och önskemål. Vill du ha ett möte med oss bokar vi gärna in ett telefon- eller videomöte. Det är bara att höra av sig, vi finns här för er!

Åtgärder som är införda på Pulsteknik för att begränsa risken för smittspridning är bland annat;

  • Tjänsteresor tillåts inte tills vidare.
  • Medarbetare erbjuds att arbeta hemifrån, förutsatt att det är praktiskt möjligt.
  • Erforderlig fysisk bemanning på plats för att säkerställa produktion, in- och ut-leveranser m.m. hanteras som vanligt genom alternering av personal.
  • Utomstående besökare inklusive personal som arbetar med leverans av gods är inte tillåtna att beträda våra lokaler. Införsel av gods hanteras av vår egen personal enligt en fastställd rutin. Under rådande omständigheter så känner vi ett stort ansvar inte bara för vår egen personal utan också för alla externa aktörer som dagligen arbetar med distribution till och från Pulsteknik.
  • I övrigt informerar vi regelbundet medarbetare och uppmanar alla att följa alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående exempelvis hygien, närkontakter och hur man ska agera vid misstanke om sjukdomssymtom.

Med vänlig hälsning:

Magnus Andersson
VD Pulsteknik AB

Mobil: +46724510501

Visa fler