Steute EX 97 säkerhetsklassificerade gränslägesbrytare

Steute EX 97 säkerhetsklassificerade gränslägesbrytare

Ex-klassade gränslägesbrytare med eller utan säkerhetsfunktion.

.steute Ex 97 gränslägesbrytare används för positionering, kontroll och övervakning av maskiner och utrustningar. Ex-säkerhetsbrytare är särskilt lämpliga för montage på gångjärn och glidande rörelser. Där det är viktigt för säkerheten att veta positionen för t.ex dörrar eller luckor. Ex 97 gränslägesbrytare kan levereras med tvångsbrytande kontakter eller microswitch (slow or snap-action) i en mängd olika konfigurationer gällande antal kontakter, manöverhuvuden osv.

Ex zon 1 och 21

Termoplastisk dubbelisolerad kapsling inkl kabelförskruvning M20 x 1,5

Montage enl EN 50047

Hög skyddsklass IP66 / IP67 / IP69

Läs mer (Eng)

Visa fler