Varför galvanisk isolering?

Varför galvanisk isolering?

Är det möjligt att skydda en industriell process redan vid ingångssignalen?

Ja, om galvanisk isolering används!

Med galvanisk isolering är det möjligt att eliminera de flesta störningar och risken för elektriska kretsfel när ingångssignaler från sensorer tas emot av styrenheten, både i Ex- och industri-områden.

Galvanisk isolering (uppkallad efter den italienska fysikern Luigi Galvani) är en av de viktigaste teknikerna för signalbehandling och är både kostnadseffektiv och enkel att implementera. Det är en teknik som syftar till att lösa problem vid implementering av ett gemensamt gränssnitt mellan sensorer och styrenheter när utsignalerna från sensorerna skiljer sig åt, oavsett i sin natur (t.ex. ström, spänning, resistans etc.), nivå eller typ (t.ex. likström, växelström eller strömpulser). Mer specifikt gör galvanisk isolering det möjligt för signalen att gå från källan till mätanordningen via transformatorer, optoisolatorer eller kondensatorer.

Galvanisk isolering gör det också möjligt att isolera en lågspänningskrets från det elektriska nätet (inklusive mellan två eller flera kretsar där det inte finns någon direktledningsväg) och att isolera effekten från styrenheten och därmed förhindra högspänningstoppar och den gemensamma högspänningen som kan förstöra de elektroniska kretsarna, därmed skydda både användare och mät- och styrenheter. Isolatorer gör det möjligt att eliminera bruset som induceras av de gemensamma punkterna i kretsar med olika potential, samtidigt som man isolerar mätningen från signalbehandling.

Läs mer!

Visa fler