Kvalitet & Miljö

Vi strävar alltid efter noll reklamationer

Att vinna våra kunders långsiktiga förtroende
är målet med Pulstekniks kvalitetspolicy.
Våra tjänster och produkter för krävande
miljöer och applikationer, ska vara av sådan
kvalitet att kunderna ser oss som ett föredöme
i branschen och någon att lita på.

Följer EU direktiven RoHS & REACH

Pulsteknik följer EU direktiven RoHS och REACH
som gäller begränsning och användning av vissa
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
samt registrering av kemiska ämnen.

Kvalitets- och miljöpolicy

Pulsteknik erbjuder elprodukter för krävande miljöer och applikationer, till industrin i Sverige och utomlands, med hög kvalitet och lång livslängd.

Pulsteknik är engagerade i att följa och implementera kunskap och medvetande till gällande lagar och regler för att säkerställa en hållbar miljö samt hälsosam och säker arbetsplats. Vi arbetar aktivt med FN:s globala mål.

Vår policy är ramverket som gäller för våra anställda. Vi inför och upprätthåller denna policy och kommunicerar till anställda och våra intressenter.

Vi integrerar och ständigt förbättrar ett hållbart miljöarbete och arbetar kontinuerligt för en minskad belastning av miljön genom bland annat reducera vårt CO2 utsläpp.

Gällande lagkrav och andra intressentkrav är minimikrav för vår verksamhet.