Kvalitet & Miljö

Vi strävar alltid efter noll reklamationer

Att vinna våra kunders långsiktiga förtroende
är målet med Pulstekniks kvalitetspolicy.
Våra tjänster och produkter för krävande
miljöer och applikationer, ska vara av sådan
kvalitet att kunderna ser oss som ett föredöme
i branschen och någon att lita på.

ISO certfierade

Vi arbetar långsiktigt med kvalitet i alla våra
processer och vid val av samarbetspartners.
Sedan 1999 är vi kvalitetssäkrade enligt
ISO 9001 och 2017 blev vi certifierade enligt
ISO 9001:2015 av DNV GL.

Ladda ned certifikat / Download certificate

 

Följer EU direktiven RoHS & REACH

Pulsteknik följer EU direktiven RoHS och REACH
som gäller begränsning och användning av vissa
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
samt registrering av kemiska ämnen.

Kvalitets- och miljöpolicy

Pulsteknik erbjuder elprodukter för krävande miljöer och applikationer, till industrin i Sverige och utomlands, med hög kvalitet och lång livslängd.

Pulsteknik är engagerade i att följa och implementera kunskap och medvetande till gällande lagar och regler för att säkerställa en hållbar miljö samt hälsosam och säker arbetsplats. Vi arbetar aktivt med FN:s globala mål.

Vår policy är ramverket som gäller för våra anställda. Vi inför och upprätthåller denna policy och kommunicerar till anställda och våra intressenter.

Vi integrerar och ständigt förbättrar ett hållbart miljöarbete och arbetar kontinuerligt för en minskad belastning av miljön genom bland annat reducera vårt CO2 utsläpp.

Gällande lagkrav och andra intressentkrav är minimikrav för vår verksamhet.