Kvalitet & Miljö

Medvetenhet, fokus och långsiktighet

Vi strävar alltid efter noll reklamationer

Att vinna våra kunders långsiktiga förtroende
är målet med Pulstekniks kvalitetspolicy.
Våra tjänster och produkter för krävande
miljöer och applikationer, ska vara av sådan
kvalitet att kunderna ser oss som ett föredöme
i branschen och någon att lita på.

ISO certfierade

Vi arbetar långsiktigt med kvalitet i alla våra
processer och vid val av samarbetspartners.
Sedan 1999 är vi kvalitetssäkrade enligt
ISO 9001 och 2017 blev vi certifierade enligt
ISO 9001:2015 av DNV GL.

Ladda ned certifikat / Download certificate

 

Följer EU direktiven RoHS & REACH

Pulsteknik följer EU direktiven RoHS och REACH
som gäller begränsning och användning av vissa
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
samt registrering av kemiska ämnen.

Kvalitetspolicy

Målet med Pulstekniks kvalitetspolicy är att vinna våra kunders långsiktiga förtroende. Våra tjänster och produkter för krävande miljöer och applikationer, ska vara av sådan kvalitet att kunderna ser oss som ett föredöme i branschen och någon att lita på.

Detta förverkligas genom att:

  • Vi ska alltid sätta kundens behov i fokus. Produkter och tjänster skall uppfylla kunders krav och förväntningar.

  • Vi ska vara medvetna om kvalitetens betydelse och därmed utföra alla arbetsuppgifter på ett stabilt och lyhört sätt.

  • Genom intresse och flexibilitet känner varje medarbetare ansvar för sin funktion och arbete.

  • Genom ständiga förbättringar av ledningssystemet och våra åtaganden att uppfylla gällande krav från ägare, kunder och myndigheter, tillvaratar Pulsteknik medarbetarnas engagemang och kundernas förtroende.

  • Kontinuerlig utbildning både internt och i samarbete med våra leverantörer gör att vi kan förverkliga kvalitetspolicyn och utveckla medarbetarnas kompetens.

 

Sedan 2015 arbetar vi aktivt med att bidra till att minskad miljöpåverkan. Vårt fokus ligger på att minska förbrukningen av fossila bränslen vid tjänsteresor och godstransporter, minska vår materialförbrukning och mängden avfall samt öka andelen sorterat avfall.