Dimma över skog

Miljö

Positiv och hållbar miljöutveckling

Vi arbetar ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi har valt att lägga vårt huvudfokus där vår negativa miljöpåverkan är som störst och där vi därmed kan göra störst skillnad. Utifrån en miljöutredning 2015 har vi beslutat att minska förbrukningen av fossila bränslen vid tjänsteresor och godstransporter, minska vår materialförbrukning och mängden avfall samt öka andelen sorterat avfall. Under 2017 har vi påbörjat arbetet med att bli Miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen.

 

Policy konflikt-mineraler

 

Bakgrund

Det finns idag en stor medvetenhet kring att väpnade konflikter i Kongo och kringliggande länder delvis har finansierats via exploatering av och handel med så kallade konfliktmineraler.

Det amerikanska federala börsövervakningsorganet (Securities and Exchange Commission — SEC) tillkännagav sina i augusti 2012 slutgiltiga regler gällande ‘konfliktmineraler’, kända som ‘3TG’. I enlighet med avsnitt 1502 i Dodd-Frank-lagen (Wall Street Reform and Consumer Protection Act) är dessa mineraler:

  • Tantal (Tantalum)
  • Tenn (Tin)
  • Volfram (Tungsten)
  • Guld (Gold)

 

Pulstekniks roll

Produktion av varor involverar ofta många olika företag som bedriver olika typer av aktiviteter längs försörjningskedjan. Företag som extraherar, bearbetar och förädlar råvaror klassificeras som ”mainstream”. Pulstekniks roll i leveranskedjan är primärt som säljande bolag av produkter samt leverans av kundanpassade produktlösningar. Det innebär att Pulsteknik arbetar utanför den s.k. metallfasen och därmed inte har samma skyldigheter enligt förordningen. Däremot förbinder vi oss att bidra till efterlevnad av reglerna i Dodd-Frank-lagen genom vår policy.

 

Pulsteknik policy konfliktmineraler

  • Vi på Pulsteknik engagerar oss i etiskt ursprung av mineraler och jobbar aktivt för att säkerställa att inga konfliktmineraler finns i produkter levererade från Pulsteknik.
  • Pulstekniks leverantörer förväntas vidta åtgärder för att försäkra att delar eller produkter till Pulsteknik är konfliktfria.
  • Leverantörer som levererar produkter där ovanstående ämnen kan misstänkas ingå, skall intyga och kunna påvisa att produkterna är konfliktfria.
  • Pulsteknik ska inte köpa produkter och material som innehåller konfliktmineraler direkt härstammande från konfliktgruvor

 

RoHS

RoHS är ett EU-direktiv som gäller begränsning och användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ingen av de produkter som Pulsteknik distribuerar på den svenska marknaden innehåller någon av de substanser som ingår i direktivet. Denna deklaration bygger på information från våra tillverkare med vilka vi har regelbunden kontakt och som levererar produkter enligt RoHS. Om du har fler frågor gällande RoHS och våra produkter, är du välkommen att kontakta oss.

 

 

REACH

REACH är ett EU-direktiv gällande registrering av kemiska ämnen. Då vi inte importerar kemiska ämnen eller normalt säljer produkter innehållande en koncentration av farliga ämnen högre än 0,1 % så omfattas inte Pulsteknik av REACH. Skulle vi mot förmodan sälja en produkt som omfattas av REACH, kommer vi att tillhandahålla säkerhetsblad. Om du har några frågor gällande REACH och våra produkter är du välkommen att kontakta oss.

Kvalitet

Medvetenhet, fokus och långsiktighet

Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med kvalitet i alla våra processer och vid val av samarbetspartners. Sedan 1999 är vi kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2015, vilket omfattar hela vår verksamhet: marknad – konstruktion – produktion – leverans.

 

Vi har valt att arbeta uteslutande med samarbetspartners som ställer samma höga kvalitetskrav som vi gör. De produkter som finns i vårt sortiment produceras av ledande tillverkare som ligger i den absoluta framkanten vad gäller innovation, hållbarhet och kvalitet.