Dimma över skog

Miljö

Positiv och hållbar miljöutveckling

Vi arbetar ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi har valt att lägga vårt huvudfokus där vår negativa miljöpåverkan är som störst och där vi därmed kan göra störst skillnad. Utifrån en miljöutredning 2015 har vi beslutat att minska förbrukningen av fossila bränslen vid tjänsteresor och godstransporter, minska vår materialförbrukning och mängden avfall samt öka andelen sorterat avfall. Under 2017 har vi påbörjat arbetet med att bli Miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen.

 

Konfliktmineraler

Vi är medvetna om att vi har ett stort ansvar vad gäller miljö, säkerhet, hälsa och mänskliga rättigheter.

 

Vad gäller så kallade konfliktmineralet, så litar vi till fullo på våra samarbetspartners, som intygar att inga konfliktmineraler använts vid tillverkningen av några produkter. Vi genomför heller ingen direktimport av mineraler, således inte heller några konfliktmineraler.

 

RoHS

RoHS är ett EU-direktiv som gäller begränsning och användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ingen av de produkter som Pulsteknik distribuerar på den svenska marknaden innehåller någon av de substanser som ingår i direktivet. Denna deklaration bygger på information från våra tillverkare med vilka vi har regelbunden kontakt och som levererar produkter enligt RoHS. Om du har fler frågor gällande RoHS och våra produkter, är du välkommen att kontakta oss.

 

REACH

REACH är ett EU-direktiv gällande registrering av kemiska ämnen. Då vi inte importerar kemiska ämnen eller normalt säljer produkter innehållande en koncentration av farliga ämnen högre än 0,1 % så omfattas inte Pulsteknik av REACH. Skulle vi mot förmodan sälja en produkt som omfattas av REACH, kommer vi att tillhandahålla säkerhetsblad. Om du har några frågor gällande REACH och våra produkter är du välkommen att kontakta oss.

Kvalitet

Medvetenhet, fokus och långsiktighet

Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med kvalitet i alla våra processer och vid val av samarbetspartners. Sedan 1999 är vi kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2008, vilket omfattar hela vår verksamhet: marknad – konstruktion – produktion – leverans.

 

Vi har valt att arbeta uteslutande med samarbetspartners som ställer samma höga kvalitetskrav som vi gör. De produkter som finns i vårt sortiment produceras av ledande tillverkare som ligger i den absoluta framkanten vad gäller innovation, hållbarhet och kvalitet.