Våra kunder

Vår uppgift är att proaktivt tillföra mervärden och bidra till ökad effektivitet.

Vi strävar efter att vara en förstärkning i kundens produktutveckling.

Vi följer ständigt utvecklingen och strävar alltid efter att hitta nya produkter och lösningar som tillför mervärden och ökad effektivitet för våra kunder. Genom engagemang, proaktivitet och omtanke från medarbetare och leverantörer vill vi våra kunder ska känna att det finns ett genuint intresse och en vilja från Pulsteknik att göra något extra. Vi erbjuder också gärna alternativa förslag till lösning. 

 

I alla branscher

Att vinna våra kunders långsiktiga förtroende är målet med Pulstekniks kvalitetspolicy. Våra tjänster och produkter för krävande miljöer och applikationer, ska vara av sådan kvalitet att kunderna ser oss som ett föredöme i branschen och någon att alltid lita på.