Konfliktmineraler


BAKGRUND

Det finns idag en stor medvetenhet kring att väpnade konflikter i Kongo och kringliggande länder delvis har finansierats via exploatering av och handel med så kallade konfliktmineraler.

Det amerikanska federala börsövervakningsorganet (Securities and Exchange Commission — SEC) tillkännagav sina i augusti 2012 slutgiltiga regler gällande ‘konfliktmineraler’, kända som ‘3TG’. I enlighet med avsnitt 1502 i Dodd-Frank-lagen (Wall Street Reform and Consumer Protection Act) är dessa mineraler:


PULSTEKNIKS ROLL

Produktion av varor involverar ofta många olika företag som bedriver olika typer av aktiviteter längs försörjningskedjan. Företag som extraherar, bearbetar och förädlar råvaror klassificeras som ”mainstream”. Pulstekniks roll i leveranskedjan är primärt som säljande bolag av produkter samt leverans av kundanpassade produktlösningar. Det innebär att Pulsteknik arbetar utanför den s.k. metallfasen och dess förordningar. Däremot förbinder vi oss att bidra till efterlevnad av reglerna i Dodd-Frank-lagen genom vår policy.


VÅR POLICY KONFLIKTMINERALER