Sedan 1965

Pulsteknik

Ett brinnande engagemang, bred kompetens och en ständig strävan efter att förstå kundperspektivet skiljer oss från mängden.

Säkerhet | Effektivitet | Utveckling

Vår drivkraft är att hitta den mest optimala lösningen för varje kund vid varje tillfälle, inom produktområdena Ex-materiel och automation.

Information om IT-attacken Som vi tidigare har kommunicerat har Pulsteknik och 80 andra av Addtech koncernens 135 bolag blivit utsatta för ett cyberbrott som väsentligt har påverkat IT-systemen. Brottet, en s.k. ransomware-attack, utreds av polisen. Arbetet med att återskapa system och data fortgår tillsammans med externa specialister. Flera systemfunktioner och data kommer upp löpande men vi kan ännu inte ge en exakt prognos om när allt är återställt. Du når oss via ordinarie kontaktvägar.

Nyhetsbrev

Signa upp dig och få nyhetsbrev från oss!

Elkomponenter för krävande miljöer

Pulsteknik är ursprungligen ett familjeföretag som startades 1965. Inriktningen har alltid varit elprodukter för krävande miljöer inom industrin med fokus på Ex-materiel och automation. Vi arbetar med ledande tillverkare och erbjuder produkter och unika lösningar för applikationer inom våra fokusområden.

Våra produkter används inom bl.a. följande områden: processindustri, marin &offshore, energisektorn, hissar, raffinaderier, medicinsk utrustning, kranar och andra mobila enheter som för OEM-byggare som behöver säkra lösningar.  

Vill du bli kontaktad?