Elprodukter för krävande miljöer och applikationer.

Affärsidé

Vi erbjuder, i nära samverkan med ledande internationella leverantör, kvalitativa elprodukter och applikationer för krävande miljöer inom industrin med fokus på Ex och automation. Vår primära marknad är nationella och internationella bolag med verksamhet i Sverige. Genom breda kunskaper om produktutvecklingen och marknadens behov i kombination med en mycket hög leveranskvalitet bidrar vi till ökad effektivitet.

 

Vision

Pulsteknik ska alltid uppfattas som ett av de tre mest självklara och professionella alternativen vid val av leverantör för elprodukter i utsatta miljöer på den nordiska marknaden.