Elprodukter för krävande miljöer och applikationer.

Affärsidé / Vision

Försäljning av elkomponenter för krävande miljöer och applikationer.

Genom engagemang från medarbetare skapas långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Detta sker genom ett val av europeiska leverantörer med kvalitativa, återvinningsbara produkter med lång hållbarhet, som sammantaget ger en minskad CO2 påverkan. Pulsteknik skall ses som en prioriterad leverantör som våra kunder vill göra långsiktiga affärer med.

Tillsammans med våra kunder vill Pulsteknik bidra till en hållbar utveckling inom teknik.

Pulsteknik skall tillhöra de främsta inom vårt verksamhetsområde. Det skall ske genom att vara ett innovativt, lönsamt och hållbart företag.