Abtech

BPGF - BRANDBESTÄNDIG KAPSLING

Hur upprätthåller du säkerheten vid elektriska kretsar i händelse av brand?

BPGF - BRANDBESTÄNDIG KAPSLING

Normalt används en brandklassad kabel, men det här är bara en del av lösningen. Även om en kabel kan vara motståndskraftig mot brand, måste man också se till att alla anslutningar och elektriska kopplingar också är lämpligt skyddade.

För att uppnå detta har Abtech utvecklat BPGF, en enkel brandklassad GRP-kapsling. Det gör att den är klassad för att klara 120 minuter vid direkt exponering för brand. Detta säkerställer att elektriska utrustningar som brandbekämpningssystem, rökutsug, larm och nödbelysning förblir i drift under exponering för extrem värme och lågor.

BPGF kapslingen finns i två storlekar, 120 mm x 120 mm eller 160 mm x 160 mm med antingen en åtta eller tolvvägs keramisk kopplingsplint.
Båda versionerna har fyra M20-ingångar och två pluggar i rostfritt stål.

Kapslingen är IP66-klassad.

 

Ladda hem faktablad >> BPGF Fire Resistant Range (Engelskt)

 

Förutom det förkonfigurerade BPGF-sortimentet kan Abtech tillhandahålla brandbeständiga kapslingar i både GRP och rostfritt stål för att matcha dina exakta krav. För att säkerställa IP66 levereras de brandklassade kapslingar med keramiska kopplingsplintar. Dessa tål mycket högre inre temperaturer än standard kopplingsplintar.

 

Visa fler